Konferencia ČSÚ: Adventisti z ČR a SR sa zídu v Bratislave

Pridal: 9. mája 2014

LOGO-Konferencia-2014-300x286 (1)Zostaňte vo mne/ Zůstaňte ve mně. Tak znie Ježišovým výrokom z Evanjelia Jána (15, 4 – 5) inšpirovaná téma slávnostného zhromaždenia adventistov z Českej a Slovenskej republiky, ktoré je naplánované na sobotu 17. 5. 2014 od 09:00. LOGO Konferencia 2014.

Miestom, kde sa má pobožnosť uskutočniť, je Národné tenisové centrum (Aegon aréna) v Bratislave na Príkopovej ulici 6 (Nové mesto). Účastníci prežijú veľkú spoločnú bohoslužbu a budú oboznámení s výsledkami konferencie Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorá sa za účasti delegátov zo všetkých zborov a cirkevných inštitúcií uskutoční v beskydských Malenoviciach (ČR) od 8. do 11. 5. 2014.

Na bohoslužbe sa Božím slovom z Biblie prihovorí riaditeľ Biblického bádateľského inštitútu a zástupca predsedu celosvetovej Generálnej konferencie cirkvi Artur Stele.

Odpoludnia budú v programe „Cirkev a spoločnosť“ prezentovať svoju službu cirkevná organizácia pre pomoc a rozvoj ADRA, študentská kresťanská organizácia INRI road, nemocniční kapláni, Základná a materská škola Elijáš, komunitné centrá a iniciatíva mladých ľudí Dotkni sa neba. Bohoslužbu aj odpoludňajší program spestria hudobníci i speváci.

Konferenciu Česko-Slovenskej únie v Malenoviciach povedie predseda Inter-Európskej divízie cirkvi Bruno Vertallier. Delegáti na modlitbách zhodnotia uplynulé päťročné obdobie cirkvi, odporučia dôrazy pre jej službu v nadchádzajúcom období, zvolia nové vedenie únie. Taktiež prejednajú otázky spojené s finančným odškodnením cirkvi štátom za majetkové ujmy spôsobené cirkvi komunistickým režimom a návrhy z konferencií jednotlivých združení zborov.

Ďalšie podrobnejšie informácie o konferencii (adresy, mapy, potrebné linky MHD) nájdete na adrese www.casd.sk/konferencia2014

V Považskej Bystrici pobožnosti dňa 17.5.2014 nebudú, pozývame do Bratislavy.

prečítané: 1 172x Rubrika: Bohoslužby, Život cirkvi, Život zboru
Komentáre

No comments yet.


Leave a comment

(required)

(required)