Slúžme Bohu spolu
Slúžme blížnemu spolu

Niekoľko fotografií z akcie mládeže, ktorá sa konala 24.-26.6. v Považskej Bystrici a okolí...