O našom zbore

Cirkev adventistov siedmeho dňa vo svete (2015)

členov 19 126 000
zborov 81 552
kazateľov 33 577
základných škôl 7 792
nemocníc a sanatórií 175
vydavateľstiev 63
mediálnych centier 15
krajiny, v ktorých pracujú
humanitárne organizácie cirkvi
130
krajiny, v ktorých cirkev pôsobí viac ako 237
viac na SEVENTH-DAY ADVENTIST WORLD CHURCH

Cirkev adventistov siedmeho dňa na Slovensku

veriacich 3 500
zborov viac ako 50


Cirkev adventistov siedmeho dňa v Považskej Bystrici

pri založení zboru v roku 1947 15
členov počas zákazu činnosti cirkvi v 50-tych rokoch viac ako 23
v súčasnosti 51
účastníkov bohoslužieb priemerne 70