Prečo Cirkev ASD

Ako veriaci sa snažíme robiť všetko pre to, aby bol život na tomto svete lepší a ľahší. Napriek tomu sa takmer denne pred našimi očami plnia biblické predpovede o tom, že ako ľudstvo sme pri riešení svojich problémov odkázaní na pomoc mimo nás, ktorá musí prísť „zhora“. Boh ponúkol človeku záchranu v Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal pri svojom prvom príchode jedným z nás. Svojou smrťou na kríži nás vykúpil a svojím vzkriesením dal záruku nového života. Sme adventisti, pretože čakáme naplnenie sľubu o jeho osobnom, viditeľnom návrate (advente).

Prečo práve siedmeho dňa? Jedno z desiatich Božích prikázaní (zapísaných v 2. knihe Mojžišovej 20) nám pripomína, že Boh sa chce s nami stretávať v siedmy deň. Sobota ako pamätník stvorenia poukazuje na dôvod, prečo máme Boha uctievať: On je Stvoriteľ a my sme jeho stvorenie. Pretože Pána Boha rešpektujeme, radi prijímame, čo hovorí.

A prečo deň? Väčšina z nás v tomto uponáhľanom svete nestíha to najdôležitejšie – nájsť si správny prístup k všetkému, čo si robí nárok na náš čas. Pán Boh nám hovorí, že potrebujeme viac, než len hodinu-dve na zamyslenie či zastavenie sa v kostole. Máme príležitosť sústrediť sa celý jeden deň na hodnoty, ktoré sú večné. A pretože Boh, Stvoriteľ a Kráľ vesmíru si nájde čas pre nás, považujeme za veľkú prednosť oddeliť jeden deň z týždňa a venovať ho predovšetkým jemu. Náš vzťah k nemu sa tak stáva pevnejším a krajším. Skúsenosť takto prežitého dňa nám odkrýva nový obzor, dáva dostatok priestoru na usporiadanie nášho rebríčka hodnôt a vzácnu príležitosť na budovanie a prehlbovanie vzťahov v rodine a spoločnosti, ktorej sme súčasťou.