Ako žijeme

Koľko opýtaných, toľko odpovedí! Odpovedať za všetkých znamená odkryť len časť pravdy, mozaiky, ktorú tvorí meniaci sa živý obraz.

Možno by ste mohli povedať. „Žijú ako my!“ Áno, sme mladí aj starí, sme ženatí aj slobodní, pracujúci alebo nezamestnaní, zdraví či chorí, vychovávame deti, trápia nás rovnaké problémy a tešia podobné radosti… sme študenti, učitelia, murári, podnikatelia, ekonómovia, vodiči, programátori, lekári, dôchodcovia, maliari, kuchári, vedci, profesori. Naše povolania nám ukladajú rovnaké povinnosti ako vám. Áno, žijeme tak ako vy.

Stretávame sa na ulici, v úradoch, na ihrisku, pri benzínovej pumpe či na kúpalisku, doma aj v zahraničí. Sme tu spolu s vami a sme tu radi.

Keby ste si nás však všimli lepšie, zistili by ste, že sme predsa len trochu iní. Na nákupoch, pracoviskách či športoviskách nás v sobotu nenájdete. Sobota je pre nás nenahraditeľný deň stretnutia s Bohom, blízkymi a rodinou. Čas venovaný bohoslužbám a pokojnému oddychu. Márne by ste nás hľadali aj v takých profesiách, ktoré sú spojené s výrobou a predajom alkoholu, cigariet, či dokonca drog. Sme skrátka abstinenti a nefajčiari a svoje zdravie si vážime rovnako ako zdravie iných.

Úprimne túžime nasledovať príklad Ježiša Krista, podať pomocnú ruku v šťastí aj v nešťastí, ponúknuť priateľstvo a zo srdca prejaviť úctu či toleranciu ako potvrdenie viery, ktorá nežije len pre seba.

Nie sme dokonalí, a už vôbec nie lepší ako vy. Sme len iní. Iní pre hodnoty, ktorými žijeme, aj keď mnohé z nich sú pravdepodobne rovnaké ako tie vaše – pokoj, vyrovnanosť či optimizmus, a predovšetkým perspektíva krajšieho a šťastnejšieho života. To všetko sú plody osobného vzťahu s Bohom, ktorý nevedie k ilúziám, ale k spokojnejšiemu životu, pochopeniu prítomnosti a radostnému očakávaniu budúcnosti. Sme kresťania a svoje osobné i spoločenské vzťahy chceme čo najviac obohatiť. Stojíme na strane dobra, s víziou jedinečného stretnutia s Ježišom Kristom.