Prečo sme tu

„Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami…“ (1. list Jánov 1,3)

(alebo čosi o nádeji)

Sme tu preto, lebo nás oslovila správa o milujúcom Bohu, ktorému na nás záleží. Boh, ktorý nám ponúkol niečo, čo neponúka nikto iný a čo si nemožno kúpiť – naplnený život, harmonické vzťahy a otvorenú budúcnosť. A pretože sme sa presvedčili, že život s takouto nádejou je krajší a bohatší, túžime ňou nadchnúť aj ľudí okolo nás…

„Vy ste soľou zeme.“ (Matúš 5,13)

(alebo čosi o viere)

Sme tu aj preto, lebo Kristus od kresťanov očakáva, že budú „soľou“ spoločnosti. Snažíme sa predstavovať morálne a etické hodnoty kresťanstva, citlivo sledovať dianie v spoločnosti a láskavo. , No súčasne naliehavo upozorňujeme na nebezpečenstvá vyplývajúce z rozhodnutí, ktoré ju ohrozujú. Za dôležitý považujeme praktický život zameraný viac na druhých, ako na seba. Možno aj preto, že je to niečo, čo je v našom svete veľmi vzácne… ako tá povestná soľ…

„… tak veľmi miloval Ježiš svojich, ktorí boli na svete, že im prejavoval dokonalú lásku až dokonca.“ (Ján 13,1)

(alebo čosi o láske k ľuďom)

Sme tu tiež preto, aby sme sa učili v každom človeku vidieť niekoho, kto má pre Boha nesmiernu cenu. Preto sa usilujeme pomáhať ľuďom v núdzi, opusteným alebo hendikepovaným. Zastávať sa práv slabých, trpiacich a prenasledovaných. Rozdávať lásku…