Otvorenie a vysvätenie modlitebne

otvorenie zboru

11.9.2009, 18:00

slávnostná bohoslužba

12.9.2009 - vysvätenie modlitebne a ďakovná bohoslužba