Rekonštrukcia v akcii

budova

schodište

chodba

sála

bazén

jedáleň

škôlky

sociálky

obed