V novom

prvá bohoslužba

22.8.2009 - prvé stretnutie v nových priestoroch