Napísali o našej ADRE

Pridal: 15. februára 2010

Regionálne noviny Považsko Bystricko-Púchovsko v čísle 6 zo dňa 12.februáry priniesli zaujímavý článok o ADRE.

noviny 112

Považskobystrická ADRA organizuje pomoc pre Haiti
História Adventistickej agentúry pre pomoc a rozvoj (ADRA) siaha do roku 1956. V tomto roku Cirkev adventistov siedmeho dňa v USA založila organizáciu s názvom „Seventh-day Adventist Welfare Service“ (Verejno-prospešná služba Adventistov siedmeho dňa), aby poskytovala humanitnú pomoc a starostlivosť. V tomto období sa zameriavala hlavne na pomoc oblastiam postihnutým prírodnými katastrofami v Južnej Amerike a na Blízkom východe. V roku 1973 bola organizácia premenovaná na „Seventh-day Adventist World Service“ (Svetová služba Adventistov siedmeho dňa). V polovici sedemdesiatych rokov začala zameriavať svoje aktivity okrem pomoci pri katastrofách aj na dlhodobé rozvojové programy! toho vyplývala aj posledná zmena názvy organizácie v roku 1983 na „ADRA-Adventist Development and Reliéf Agency“ (Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj), aby lepšie odzrkadľoval jej celkové poslanie a aktivity. ADRA rapídne rozširovala svoju činnosť v mnohých krajinách a vo svojich programoch kládla dôraz na rozvoj spoločnosti, distribúciu potravín, inštitucionálny rozvoj a pokračujúcu pomoc pri katastrofách. 0 rozmanitosti jej aktivít svedčilo budovanie nemocníc v Afrike, pomoc obetiam hurikánov v Strednej Amerike, hygienické a zdravotné vyučovanie pre deti v Ázii, či zvyšovanie povedomia o celosvetových humanitných potrebách prostredníctvom tzv.„ADRA’s Global Vlllage“ v USA. ADRA je v súčasnosti jedna i vedúcich nevládnych humanitných organizácií vo svete. V roku 1997 jej bol udelený štatút konzultanta pri OSN, ktorý jej dáva unikátnu príležitosť zasiahnuť svojim hlasom v medzinárodnom spoločenstve. V roku 1998 ADRA poskytla viac než 18 miliónom ľudí pomoc v hodnote prevyšujúcej 133 miliónov dolárov. Počet jej zamestnancov narástol celosvetovo z pôvodných 600 na 4000 a v súčasnosti má zastúpenie vo viac ako 120 krajinách sveta.
ADRA v Považskej Bystrici
Medzi krajiny, kde ADRA aktívne pôsobí, patrí aj Slovensko. V roku 1992 bola v Bratislave založená nadácia ADRA. Jej vznik iniciovalo niekoľko nadšencov, ktorí videli potrebu existencie organizácie, ktorá by mala vo svojom programe pomoc ľuďom, ktorí z rôznych príčin trpia núdzou. Jej založenie bolo motivované aj úspešnou činnosťou organizácie ADRA na medzinárodnej báze. Slovenská pobočka sa tak začlenila do jej medzinárodnej štruktúry. V roku 1997 bola právna forma zmenená na občianske združenie. Ústredie organizácie sa niekoľkokrát sťahovalo, momentálne má slovenská ADRA sídlo v Bratislave a pobočku v Banskej Bystrici. V rámci Slovenska sa ADRA zameriava na pomoc v sociálnej oblasti, ale tiež na zmierňovanie následkov prírodných katastrof. Mnoho projektov bolo realizovaných v detských domovoch a sociálnych ústavoch s cieľom zlepšiť kvalitu života ich obyvateľov. Materiálna pomoc je distribuovaná do oblastí s vysokou mierou nezamestnanosti a chudoby v spolupráci s komunitnými centrami. Od roku 2004 sa ADRA Slovensko aktívne podieľa na oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia pod značkou SlovakAid. Takto boli realizované projekty v Indonézii, Moldavsku, Mongolsku, Srbsku a Sudáne. Tak, ako sa vynárajú nové potreby a objavujú nové výzvy, ADRA pokračuje vo svojej snahe uskutočňovať svoje poslanie – odrážať Božiu lásku prostredníctvom súcitu a láskavých skutkov praktickej pomoci. Adra má svoje sídlo aj v Považskej Bystrici (nad reštauráciou Banco del Peru – vchod z Hypernovy). K jej aktivitám patrí nielen pomoc v zahraničí, kde je momentálne najhorúcejšou novinkou Haiti, ale aj domáce projekty..
POTRAVINOVÉ ZABEZPEČENIE
ADRA sa snaží eliminovať hlad a vyhladovanie, a to nielen napĺňaním okamžitých potrieb. Prostredníctvom rozvojových programov sa snaží problém hladu riešiť preventívne, s ohľadom na budúcnosť. S použitím modelu udržateľného poľnohospodárstva ADRA podporuje pôdohospodárske metódy, ktoré nedegradujú životné prostredie, sú technicky vhodné, ekonomicky únosné, sociálne spravodlivé a kultúrne prijateľné.
EKONOMICKÝ ROZVOJ
Pre podporu ekonomického rastu ADRA vyvinula projekt Rozvoja malých podnikov (Micro-enterprise Development – MED).Táto iniciatíva ponúka skupinám, či jednotlivcom úvery pri výhodných úrokových mierach, poskytuje sociálne istoty, prípadne formálne ručenie, povzbudzuje k sporeniu a vytvára autonómne spoločenské inštitúcie. Portfólio aktivít ekonomického rozvoja zahŕňa aj finančné služby (úvery a úsporové vklady); naturálne úvery vo forme obilia, zvierat a iných tovarov; a nefinančné služby, ako napríklad technická pomoc, obchodné vzdelávanie, preprava technológií a rozvoj materiálových zdrojov. ADRA podporuje rovnosť pohlaví a často zameriava program Rozvoja malých podnikov na ženy, zodpovedné za zabezpečenie svojich rodín.
PRIMÁRNE ZDRAVIE
ADRA pracuje pre zabezpečenie prevencie, vzdelania a zvýšenia spoločenského povedomia o miestnych zdravotných problémoch, ako napríklad nadmerná plodnosť, AIDS, či úmrtnosť matiek pri pôrode. Prostredníctvom zdravotných programov pre matky a deti chce ADRA chrániť deti a matky pred smrťou a chorobami, čo umožňuje deťom dosiahnuť optimálny fyzický, duševný, citový a sociálny rozvoj. Okrem toho ADRA prevádzkuje programy pre deti z ulice a vzdelávanie pre matky, kde sa naučia o dôležitosti plánovania rodiny, kojenia, očkovania, pitného režimu a výživy.
PRIPRAVENOSŤ A REAKCIA NA KATASTROFY
ti je katastrofa prírodná, alebo spôsobená človekom, kdekoľvek vo svete, ADRA je tam s jedlom, vodou, zdravotníckou starostlivosťou a inými zásobami. Dokonca aj po utíchnutí mediálneho šialenstva, ADRA ostáva, aby pomohla znovu vybudovať životy a nádej prostredníctvom obnovy a rozvoja.
ZÁKLADNÉ VZDELANIE
Vzdelanie je kľúčom k narušeniu cyklu chudoby. Aj napriek tomu, na svete je mnoho detí, ktorým sa vzdelanie upiera. ADRA reaguje stavbou základných škôl a iniciovaním programov gramotnosti pre dospelých, rovnako ako poľnohospodárskym a profesným vzdelávaním.
Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – ADRA – zahájila okamžitú pomoc po ničivom zemetrasení magnitúdy 7,0, ktoré 12. januára zrovnalo so zemou veľkú časť hlavného mesta Haiti a postihlo približne 3 milióny ľudí. Podľa prvých odhadov mohlo prísť o život až 500 000 ľudí. ADRA zahájila úvodný projekt v hodnote 75 000 USD ako reakciu na najnaliehavejšie potreby preživších. K zapojeniu sa do pomoci Haiti sú vyzvané všetky medzinárodné kancelárie ADRA, vrátane ADRA Slovensko. Podľa úvodných odhadov medzi najnutnejšie formy pomoci patrí zásobovanie pitnou vodou, zabezpečenie provizórnych príbytkov, hygienické balíčky a zdravotnícka pomoc. Zemetrasenie, ktoré zasiahlo Haiti o 16:53 lokálneho Času (21:53 GMT) približne 15 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Port-au-Prince, bolo najsilnejšie za posledných viac ako 200 rokov. Za ničivým otrasom nasledovali ďalšie silné otrasy o magnitúde 5,9 a 5,5. Dôsledkom je zničená infraštruktúra vrátane mostov, budov, telefónnych a elektrických vedení. Pomôcť obyvateľom Haiti v týchto ťažkých chvíľach môžete aj vy priamym finančným príspevkom na zbierkový účet ADRA Slovensko: 4975241312/0200 variabilný symbol 110, resp. do poznámky uveďte „Haiti“ internetových zdrojov vybrala a pripravila
Zuzana Kuglerová

prečítané: 7 251x Rubrika: ADRA, Napísali o nás a za nás
Komentáre

dnes sme na internetovej televízzi HOPE TV videli, ako pracuje Adra v česku. Spolupracuje česká Adra so slovenskou?

Pridal: Rendy at 5. marca 2010

Slovenská ADRA je súčasťou celosvetovej siete humanitárnych organizácií ADRA. Blízkosť Českej republiky nám otvára dobré možnosti spolupráce.
Napríklad do na pomocina Haiti sa zapojili spoločne obidve organizácie
http://www.adra.cz/adra/cz/haiti/
http://www.adra.sk/spravy-z-domova/juhovychodna-azia-znovu-potrebuje-nasu-pomoc/
Česká ADRA, ktorá má nielen v Čechách, ale aj vo svete vynikajúci kredit, nám je na Slovenskú veľkým vzorom. Samozrejme po Ježišovi Kristovi, ktorý bol „prvým adrákom“. Pretože celý svoj život venoval službe potrebným.

Pridal: Ivan at 5. marca 2010

dík za rýchlu a pohotovú odpoveď. To ma, ani vo sne nenapadlo, že Ježiš bol prvým Adrákom. To je naozaj dosť husté…

Pridal: Rendy at 5. marca 2010

Som velmi rad ze som aj osobne spoznal ,dobrych a kvalitnych ludi v ADRE ktori sa tam priamo alebo nepriamo angazuju.
Vsetkych pozdravujem ,na cele s panom Carlesom Sandefurom a Danielom Draxlerom na Slovensku.
http://www.trademaxx.szm.sk

Pridal: Ladislav Kurak at 8. marca 2010
Leave a comment

(required)

(required)