Kresťanstvo v 21. storočí

Pridal: 27. septembra 2010

100910cMotivačné stretnutie so zameraním na evanjelizačnú prácu,
učeníctvo a zakladanie zborov.
Žilina, 8. až 10. októbra 2010, Dom odborov
V Považskej Bystrici bohoslužby v sobotu 9.10.2010 nebudú.


Okolo roku 1700 vyhlásil Thomas Woolstone a iní britskí myslitelia osvietenstva, že v priebehu niekoľkých storočí kresťanstvo zanikne. Fridrich Veľký napísal svojmu pochybujúcemu kolegovi Voltairovi, že „viera sa rýchlo sama rozpadáva“. Takéto výpovede protirečili kultúre oných čias, pretože náboženstvo bolo dôležité pre väčšinu Európanov.
A dnes, v 21. storočí…? Dánsky psychológ Lars Dencik v r. 2006 napísal: „V Dánsku a Švédsku je v nedeľu v kostole menej ako 5 % veriacich. 80 % obyvateľov možno charakterizovať ako ,sekulárnych‘ v tom zmysle, že náboženské úkony nemajú pre nich nijaký zmysel. Dánska kresťansko-demokratická strana má 2 % voličov.“
„Názor, že náboženská viera a modlitba je čosi detské a že z detskej viery v Boha dospelý človek vyrastie, by urazila mnohého Američana. Ale práve tak uvažujú Škandinávci.
Na začiatku 20. storočia chodila do nedeľnej školy polovica britských detí. V roku 2000 to boli 4 %. Keď sa dospelých pýtali na „inšpiratívnu“ postavu, 65 % menovalo Nelsona Mande-lu, 6 % Britney Spearsovú (popová speváčka) a 1 % Ježiša Krista.
Škótska cirkev mala ešte v 1960-tych rokoch taký vplyv, že vo verejných parkoch nechala v nedeľu priviazať hojdačky, aby sa sviatok riadne svätil; dnes ju v spoločnosti nebadať. V r. 1990 pravidelne chodilo do kostola 6% Čechov a 33% Slovákov. Pápež Benedikt XVI. si posťažoval: „V Európe sa vyvíja kultúra, ktorá vylučuje Boha z verejného svedomia spôsobom, aký ľudstvo dosiaľ nepoznalo.“
Keď EÚ písala svoju novú ústavu, vynechala akúkoľvek zmienku o Bohu alebo kresťanstve, na čo cirkvi reagovali bezmocným rozhorčením.
Čo môžeme ako kresťania s týmto stavom spoločnosti urobiť? Ako môže mať v dnešnej dobe kresťanstvo väčší vplyv ? Ako môžu kresťania zmeniť svoje okolie k lepšiemu? Akým spôsobom zrozumiteľne priblížiť evanjelium ľuďom dnešnej doby? Ako priviesť na kresťanské bohoslužby a programy oveľa viac nekresťanov, ktorí by radi počúvali zvesť o Božej láske a o obeti Ježiša Krista?
Viac informácii tu

prečítané: 3 117x Rubrika: Život cirkvi, Život zboru
Komentáre

No comments yet.


Leave a comment

(required)

(required)