Modlitebný týždeň 2014

Pridal: 8. novembra 2014

MT-300x225

Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame ku modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou, ak sa nám to po zvyšok roka nedarí, aspoň na jeden týždeň prežívať duchovné spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho okolia. Možno aj takýmto spôsobom nájdeme to správne odhodlanie hľadať takéto požehnanie pri spoločnom štúdiu a modlitbách aj počas ďalších dní, či už bude jar, leto alebo zima.

Tohtoročné prednášky modlitebného týždňa nesú názov „Kristova metóda“. Prečítajte si príhovor, ktorý pripravil pri príležitosti tohtoročného modlitebného týždňa (8. – 15. 11. 2014) Ted N. C. Wilson, predseda Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa:

Ellen Whiteová v knihe Cesta ku zdraviu a životnej harmónii píše: „Pri styku s ľuďmi môže mať úspech iba Kristova metóda. Spasiteľ sa stretával s ľuďmi a oni cítili, že chce ich dobro. Prejavoval o nich záujem, súcitil s nimi, napĺňal ich potreby a získaval si ich dôveru. Potom ich vyzval: ‚Nasledujte ma‘ “. (Cesta ku zdraviu, str. 92) Kristus sa zaujímal o celého človeka – o každú oblasť života človeka – telesnú, duševnú, sociálnu i duchovnú. Slúžil ľuďom tam, kde sa práve nachádzali – v mestách, na dedinách, na cestách, v ich domovoch, pri studni, a dokonca aj na kríži. Nezdráhal sa ísť kamkoľvek, kde bol niekto, kto mohol byť zachránený. Praje si, aby nás obohacoval vzťah s ním aj naša láskyplná služba a starosť o iných. Prednášky tohtoročného modlitebného týždňa nesú názov: „Kristova metóda“. V jednotlivých úvahách budeme sledovať, ako sa Kristus venoval uzdravovaniu a akú zásadnú úlohu zohrala táto služba pri oslovovaní ľudí. Chcem Vás pozvať, aby ste sa tento týždeň pripojili k čítaniu prednášok. Spoločne prosme Pána o pomoc pri realizácii predstavených princípov, ktoré majú pomôcť v našej snahe priviesť ďalších ľudí ku Kristovi. Ak máte doma deti, môžete využiť čítanie pre deti, ktoré pripravila Linda Koh, vedúca oddelenia detí pri Generálnej konferencii. Verím, že nám ako celosvetovej cirkevnej rodine Pán Boh požehná toto modlitebné stretávanie, aby sme sa naučili používať Kristovu metódu, keď očakávame jeho skorý príchod.

Stiahnite si prednášky Modlitebného týždňa 2014:


Program prednášok:

Sobota 8.11. 17:00 zbor
Nedeľa 9.11. 18:00 Bielikovci D. – Lánska
Pondelok 10.11. 18:00 Hlavoňovci – Mostište
Utorok 11.11. 18:00 Kučerovci – SNP
Streda 12.11. 18:00 Rezákovci – Zákvašov
Štvrtok 13.11. ——- domácnosti
Piatok 14.11. 18:00 zbor
Sobota 15.11. 11:00 zbor

prečítané: 1 204x Rubrika: Bohoslužby, Život cirkvi, Život zboru
Komentáre

No comments yet.


Leave a comment

(required)

(required)