Život zboru

Alexander Barkoci

Pridal: 6. marca 2010

sanko_slovenskyEvanjelista Alexander Barkoci už aj v Považskej Bystrici.

Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. (Ján 3,16)

Viac…

9 komentárov Rubrika: Život zboru

MOST 2010

Pridal: 5. marca 2010

Mal/a si už pätnásť rokov?
Chceš žiť zmysluplný kresťanský život?
Zaujíma ťa poslanie a budúcnosť cirkvi?
Stretnime sa na moste
Motivačné Okrskové Stretnutie Teenagerov

(0) Komentáre Rubrika: Mládež, Život cirkvi, Život zboru

Modlitebný týždeň mládeže 2010

Pridal: 28. februára 2010

V dňoch 27.2.2010 až 12.3.2010 sa v našom spoločenstve ukutoční v rámci celosvetového programu modlitebný týždeň mládeže.
Téma: Vodcovstvo
Viac…

(0) Komentáre Rubrika: Mládež, Život zboru

Krst

Pridal: 29. decembra 2009

V piatok 25.decembra o 18:00 sa uskutočnila slávnosť svätého krstu.
Viac…

(1) Komentáre Rubrika: Život zboru

Modlitebný týždeň

Pridal: 27. novembra 2009

Modlitebný týždeň je každý rok príležitosťou, aby sa cirkev po celom svete zišla, spoločne chválila Boha, načúvala jeho Slovu a modlila sa.
Téma tohtoročného týždňa je Posolstvo nádeje.

Pozývame všetkých, ktorí chcú šíriť nádej a aj tých, ktorým sa zdá, že už nádej strácajú.
Viac…

(0) Komentáre Rubrika: Život zboru

Privítanie detí a ďakovná bohoslužba

Pridal: 11. novembra 2009

V sobotu 7. novembra sme privítali v našom zbore našich najmenších – Bibianku a Adrianka. Kazateľ František Kolesár ich biblickým textom a modlitbou symbolicky privítal v našom spoločenstve.
Odpoludnia sa uskutočnila ďakovná bohoslužba pre všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na rekonštrukcii modlitebne.
Viac…

Komentáre vypnuté na Privítanie detí a ďakovná bohoslužba Rubrika: Pathfinder, Život zboru

Oslava narodenín októbrovcov

Pridal: 16. októbra 2009

Každý má raz narodeniny.
Je to príležitosť na pripomienku, že pred pár rokmi nás priviedli na svet rodičia.
Je to príležitosť na pripomienku úžasného stvoriteľského diela nášho Boha.
Je to príležitosť na vzájomné priania.
Je to príležitosť na vďačnosť.

Viac…

2 komentáre Rubrika: Život zboru

Výročie krstu

Pridal: 30. septembra 2009

V sobotu 26.9. sme si v našom zbore pripomenuli 15., 35. a 40. výročie krstu Renátky a Dušana Rezákových a Jarky a Janka Mudranincových. Z tejto milej udalosti vám prinášame niekoľko fotografií.

Viac…

2 komentáre Rubrika: Život zboru

Krst na stavenisku

Pridal: 30. septembra 2009

Netradičný krst sa udial v zbore Považská Bystrica. Keďže daždivé a chladné počasie pokračovalo aj v máji a začiatkom júna, zbor Považská Bystrica sa rozhodol uskutočniť krst Janka Mudraninca a Mariána Matulu v budúcich priestoroch novej modlitebne.

Od júna je už síce ďaleko, ale v súvislosti s prípravou nášho nového webu vám prinášame niekoľko fotografií, video a tiež trošku čítania.

VIAC…

Komentáre vypnuté na Krst na stavenisku Rubrika: Život zboru

Otvorenie modlitebne Cirkvi adventistov s.d. v Pov. Bystrici

Pridal: 17. septembra 2009

otvorenie-zboru

V piatok 11.9.2009 sa za účasti viceprimátora mesta Považská Bystrica Ing. S. Haviara uskutočnilo slávnostné otvorenie modlitebne Cirkvi adventistov s. d. (ďalej CASD).

CASD v Považskej Bystrici pôsobí od roku 1943. Doterajšie priestory pre veriacich mala cirkev v mestskej časti Orlové. Po 65 rokoch už nestačili ako kapacitne, tak nevyhovovali rozsahu dobrovoľníckej služby a ani všetkým aktivitám kresťanských dobrovoľníkov.

Viac…

(1) Komentáre Rubrika: Život zboru